Contact: 088-180 88 00

Laat de ICT maar aan ons over

Hoe bereik je continuïteit

Continuïteit is het belangrijkste voor ict in een organisatie. Maar hoe bereik je dat?

1. Zorg voor een goede infrastructuur die bij de organisatie past. Daarvoor moet je goed kijken naar de wensen en eisen die vanuit de bedrijfsprocessen vereist zijn. Wat betekent uitval voor de organisatie, wat zijn de wensen rondom flexibiliteit en veiligheid, wat zijn de toekomstplannen etc. Die bepalen de keuze van het type infrastructuur.

2. Besteed veel aandacht aan proactief beheer. De belangrijkste oorzaken van storingen zijn te vinden doordat er reactief beheer plaatsvindt. De meeste kosten gaan zitten in beheer, maar vaak wordt te veel gekeken naar de initiële aanschafkosten. Continuïteit wordt in grote mate bepaald door beheer.

3. Optimaliseer op tijd. Vanuit proactief beheer ontdek je trends en ontwikkelingen. Als je tijdig hier op inspringt, kan je ook op tijd optimaliseren. Hierdoor voorkom je dat er tegen limieten wordt aangelopen en daarmee storingen worden veroorzaakt.

4. Maak een keuze in het type ict partner. Het gaat niet om groot of klein, maar om de werkwijze, filosofie en hoe er naar je geluisterd wordt. Van belang is dat er een goede klik is en een vertrouwensband. Uiteindelijk werken mensen met mensen.

Vanuit deze continue lifecycle gedachte (adviseer - bouw - beheer - optimaliseer) hebben wij onze diensten en producten vormgegeven.

ICT infrastructuur.gif

Contact:
Tweeweg IT B.V.
Geograaf 30
6921 EW Duiven

Tel. Algemeen: 088-180 88 00
Tel. Support:  088 - 180 8899
info@tweewegit.nl
support@tweewegit.nl